Storingrapportages

Storingsrapportages voor airconditioning

Periodieke rapportage van storingen biedt onze opdrachtgevers snel inzicht in wat zich afspeelt in hun gebouw en welke kosten er met de installatie samenhangen. In de rapportage worden de technische aspecten duidelijk weergegeven: welke storingen zijn opgetreden, aan welke installatie en welke acties zijn genomen om de storing op te lossen. Ook wordt in de rapportage vermeld wat de financiële consequenties zijn geweest van de storingen.

Storingsanalyse van de airco

De storingsrapportage gaat altijd vergezeld van een storingsanalyse. Daartoe bekijken we de trends in het storingskarakter van de installatie. Op basis hiervan adviseren wij hoe zowel technisch als financieel het beste met de installatie kan worden omgegaan.