Meerjarenbegroting

Opstellen van een Meerjaren Begroting

Om een goed inzicht te krijgen in de totale kosten van het onderhoud en beheer van uw gebouw, kan Klimaplan een begroting opstellen voor de komende jaren. Hiervoor worden de onderdelen bouwkunde, werktuigbouw, en elektra geïnspecteerd en beoordeeld. Van elke component stellen we de huidige status vast conform de NEN 2767 methodiek. Uitgaande van de conditie en de gemiddelde levensduur bepalen we vervolgens het onderhoudsbeleid. In de begroting zijn niet alleen de onderhoudskosten opgenomen, maar ook vervangingsinvesteringen en een schatting van het storingsonderhoud.