F-Gassen inspecties

Op de pagina’s op deze website kunt u lezen over onze aanpak en strategie. Onze klanten in uiteenlopende sectoren en van iedere omvang vormen het bewijs dat we onze zaken op orde hebben. Toch is er nog een belangrijk element dat dit bewijs verder versterkt: onze certificeringen.

F-Gassenverordening

KlimaPlan is F-gassen-gecertificeerd en voldoet hiermee aan de laatste wet- en regelgeving conform de F-Gassenverordening. Dit betekent dat we werken volgens de strengste milieueisen aan het gebruik van koudemiddelen in onder andere stationaire koelinstallaties, airconditioners en warmtepompen. Deze eisen hebben betrekking op installatie en onderhoud.

Europese Richtlijn Drukapparatuur PED

De Europese Richtlijn Drukapparatuur PED geeft de minimale essentiële veiligheidseisen weer waaraan drukapparatuur moet voldoen. KlimaPlan is PED-gecertificeerd en voert alle werkzaamheden uit conform actuele wet- en regelgeving.

VCA-certificaat

Al onze medewerkers zijn in het bezit van het VCA-basiscertificaat (Veiligheid Checklist Aannemers). De operationeel leidinggevenden hebben allen het VCA-volcertificaat. Dit houdt in dat we voldoen aan strenge eisen op het gebied van veilig, gezond en milieubewust werken.

Gegarandeerde kwaliteit met de NVKL-erkenning

KlimaPlan is lid en erkend installateur van de NVKL (Nederlandse Vereniging van Koudetechniek en Luchtbehandeling). Dit betekent dat wij moeten voldoen aan de criteria van de NVKL-erkenning. Deze staat voor kwaliteit en professionaliteit. Iedere twee jaar toetst een onafhankelijke certificeringinstelling de certificering. Het stellen van een kwaliteitsniveau is belangrijk voor de totale branche. De NVKL kent ook een gedragscode waar alle leden zich aan dienen te houden. Aanvullend hierop is er een geschillencommissie voor zowel bedrijven als particulieren.

Eigen kwaliteitssysteem

Omdat we van mening zijn dat kwaliteit een van de belangrijkste elementen is van klimaatbeheersing werken we alleen met topproducten van A-merkleveranciers. Daarnaast vormt ons eigen, strenge kwaliteitssysteem de basis voor onze activiteiten. Dit systeem bestaat uit procedures, processen en instructies, die samen komen in het kwaliteitshandboek.

Erkend leerbedrijf

KlimaPlan is erkend leerbedrijf. Dit houdt in dat we startende werknemers en werkzoekenden helpen om werkervaring op te doen én een opleiding te volgen. We zijn in deze rol officieel verantwoordelijk voor de uitvoering van het praktijkgedeelte van de opleiding. Als erkend leerbedrijf voldoen we aan voorwaarden van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) op het gebied van deskundigheid, vakbekwaamheid en professionaliteit.