Energie onderzoek

Klimaplan installatietechniek helpt u kosten te besparen op het gebied van energie. Tegelijk helpt u het milieu een handje, zodat het mes aan twee kanten snijdt. U zult verbaasd zijn over de analyse van uw energieverbruik en verrast zijn over de besparingsmogelijkheden die wij u aanreiken.

Energiebesparingsonderzoek

Inzicht in het huidige energieverbruik is essentieel om tot kostenefficiente maatregelen te komen. Daarom starten we met een energieverbruiksanalyse:

  • U verstrekt de noodzakelijke gegevens zoals energiefacturen, plattegronden en installatiegegevens;
  • tijdens de gebouwopname worden aanvullende gegevens verzameld over het gebouw en de installaties;
  • een energiebalans met de verschillende verbruikersgroepen wordt opgesteld;
  • telemetrische data van het energieverbruik worden geanalyseerd op dagpatroon, weekpatroon, jaarpatroon. Met dit inzicht wordt de energiebalans verder verfijnd;
  • het kan nodig zijn om ter plaatse aanvullende metingen uit te voeren;
  • optioneel wordt het gebouw gemodelleerd met behulp van gecertificeerde programmatuur.

Als we inzicht hebben in het huidige verbruikspatroon dan volgt een energiebesparingsadvies. Voorgesteld worden besparingsacties met een terugverdientijd korter dan 5 jaar. De organisatorische en “good housekeeping” maatregelen vergen zelfs geheel geen investering.

Energiebesparingsplan voor de milieuvergunning

Volgens de energieparagraaf van de milieuwet kan het bevoegd gezag een energiebesparingsplan (EBP) eisen alvorens een milieuvergunning te verlenen. Dit geldt alleen voor bedrijven met een energieverbruik groter dan 50.000 kWh of 25.000 m3 per jaar. Het EBP moet voldoen aan een voorgeschreven format. Alle maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar moeten verplicht worden uitgevoerd.

Energie-inkoop

Veranderingen in de elektriciteit- en gasmarkt vragen om een actieve rol bij de inkoop van energie. Veel kan bespaard worden met een goed inzicht in het verbruiksprofiel en de capaciteit van de aansluiting. Daarom nemen wij eerst de volgende stappen:

  • uw energieverbruik en de energiekosten over de afgelopen jaren worden geanalyseerd;
  • met behulp van telemetrische data van het energieverbruik wordt het piekverbruik vastgesteld. Zo nodig wordt geadviseerd op welke wijze het piekverbruik kan worden gereduceerd alvorens een energiecontract af te sluiten;

Wij sluiten scherpe energiecontracten af op de termijnmarkt, waarbij onderhandeld wordt met de verschillende aanbieders.