Certificering

KOMO INSTAL

De KOMO-kwaliteitsverklaring is hét baken van zekerheid en kwaliteit in de bouwwereld. Steeds meer opdrachtgevers, bestekschrijvers, ontwerpers en overheden werken uitsluitend nog met producten of processen met een KOMO-kwaliteitsverklaring. Dat verzekert ze van een bouwproduct of -proces dat voldoet aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en andere overheids- en markteisen. Met uw kwaliteitsverklaring van KOMO kan het licht voor uw producten of processen op de bouwplaats direct op groen. Meer informatie

cert9

F-Gassen

Dit bedrijfscertificaat is Europees erkend. Dit in tegenstelling tot de oude STEK-erkenning, welke niet wordt erkend in andere lidstaten. Het bedrijfscertificaten mag worden verstrekt door de keuringsinstanties die door de Minister van VROM zijn aangewezen. ViaNorm B.V. is een van deze instanties. Meer informatie

cert4

VCA

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. In het kort betekent het dat wij werken volgens de werkende voorschriften voor veiligheid.

VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Meer informatie

cert5

Kenteq Erkend leerbedrijf

Hiermee is zeker gesteld dat de praktijkopleiding op een kwalitatief hoog niveau gegeven kan worden. Het is de taak van Kenteq ervoor te zorgen dat er voldoende kwalitatief goede BPV-plaatsen ofwel erkende leerbedrijven zijn. Meer informatie

cert5

SEI

In het erkenningen register van de SEI zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

cert7

PED

Sinds november 1999 is in de Europese Unie (EU) de Richtlijn Drukapparatuur Pressure Equipment Directive (PED) van kracht. De PED is van toepassing voor druk houdende apparatuur en toebehoren met een overdruk vanaf 0,5 bar. Klimaplan werkt geheel volgens PED-norming.

cert8

UNETO VNI

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. UNETO-VNI vertegenwoordigt 90% van de omzet van de installatiebranche en biedt werkgelegenheid aan 130.000 personen. De installatiebedrijven zijn actief binnen de woningbouw, utiliteit, industrie en infra op de gebieden ontwerp, advies, installatie en beheer. Van deze bedrijven zijn er circa 5.300 aangesloten bij UNETO-VNI en deze nemen 90% van de omzet van de installatiebranche voor hun rekening.