SCIOS-keuringen

SCIOS-keuringen - Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties

cert3

Om de veiligheid van stookinstallaties te waarborgen heeft de overheid de SCIOS Certificatieregeling in het leven geroepen. Klimaplan is door de Stichting Certificatie Inspectie Onderhoud Stookinstallaties erkend voor de uitvoering van deze SCIOS-keuringen, zowel voor de Eerste of Bijzondere Inspecties(EBI) als voor de Periodieke Inspecties (PI). Het gaat hierbij met name om keuringen van stookinstallaties met een vermogen groter dan 100 kW. Daarnaast zorgen wij voor het benodigde jaarlijkse onderhoud aan stookinstallaties. Meer informatie over certificering