Wetgeving

Wetgeving - Klimaplan is F-Gassen erkend

Internationaal zijn er afspraken gemaakt voor het terugdringen van CFK's, HCFK's en HFK's. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu. Ze tasten de ozonlaag aan en dragen bij aan het broeikaseffect. CFK's, HCFK's en HFK's worden onder andere in koeltechnische installaties als koudemiddel toegepast.
cert7

In Nederland zijn de internationale afspraken over de beëindiging van de productie en het terugdringen van het gebruik van CFK's, HCFK's en HFK's opgenomen in nationale besluiten. Installatie, reparatie en onderhoud aan airconditioninginstallaties mag uitsluitend plaats vinden door F-Gassen erkende bedrijven zoals Klimaplan .
cert9

Het Ministerie van VROM heeft sinds begin 1993 STEK als onafhankelijke instantie aangewezen om bedrijven te erkennen voor het verrichten van deze handelingen. Wanneer aan alle voorwaarden voor erkenning is voldaan, wordt door ViaNorm een erkenning afgegeven. Klimaplan heeft zo'n erkenning en is dan ook op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan iedere installatie, oud of nieuw, moet voldoen.
cert1

Voor u als consument betekent de F-Gassen wetgeving dat u wettelijk verplicht bent een erkend installateur in te schakelen bij het installeren van een airconditioning.
Bij een airconditioning die 3 kg of meer koudemiddel bevat, is een logboek verplicht waarin gegevens staan over de installatie en feiten over onderhoud en service.