Energielabels

Energielabels - Energie besparen via Klimaplan

Energielabel van Airconditioners

Airconditioners zijn sinds enkele jaren voorzien zijn van het energielabel. Deze wettelijke verplichting is een gevolg van de maatregelen die de Europese Unie heeft genomen om het energiegebruik te beperken. Met het energielabel ziet de consumenten in één oogopslag hoe energiezuinig een apparaat is ten opzichte van vergelijkbare apparaten.

Een apparaat met een A-label is het zuinigst met energie, een G-label apparaat het minst zuinig. Ter uitvoering van het energielabel voor airconditioners: EU-directive 92/75/EEC zijn in directive 2002/31/EC energie-efficiency criteria gesteld aan elektrische airconditioners. Zie voor de volledige tekst van de Europese richtlijn

De labels zijn ontwikkeld om het bewust omgaan met energie te stimuleren. Zuinig omgaan met energie is immers niet alleen kostenbesparend, het is ook belangrijk voor het behoud van ons milieu. Bovendien is de voorraad fossiele brandstof, waaruit energie wordt opgewekt, beperkt. Wie aan de hand van het label kiest voor een apparaat met klasse A, weet dat hij of zij kosten bespaart en tegelijkertijd een bijdrage levert aan het behoud van het milieu.

Mitsubishi Electric airconditioners zijn dus voorzien van een energielabel. Voor koelen of verwarmen gelden verschillende waarden. De prestatie van een airconditioner in koelstand wordt weergegeven in de E.E.R. waarde. De prestatie van een airconditioner in verwarmingstand wordt weergegeven in de C.O.P. waarde. Bij split airconditioningsystemen geldt het energielabel voor de prestatie van binnen- en buitenunit samen.

E.E.R.

staat voor Energie Efficiency Ratio en geeft de energiezuinigheid van de unit aan tijdens koelbedrijf. Hoe hoger de E.E.R. hoe energiezuiniger de unit is. Een E.E.R. van bijvoorbeeld 4 betekend dat de unit bij het produceren van 4 kW koeling, 1 kW elektrische energie zal verbruiken. Met andere woorden: E.E.R. is de geproduceerde koelcapaciteit gedeeld door het opgenomen elektrisch vermogen.

 

C.O.P.

staat voor Coëfficiënt Of Performance en geeft de energiezuinigheid van de unit aan tijdens verwarmingsbedrijf. Hoe hoger de C.O.P. hoe energiezuiniger de unit is. Een C.O.P. van bijvoorbeeld 4 betekent dat de unit bij het produceren van 4 kW verwarming, 1 kW elektrische energie zal verbruiken. Met andere woorden: C.O.P. is de geproduceerde verwarmingscapaciteit gedeeld door het opgenomen elektrisch vermogen.

Bij de binnenunits van de RAC serie van Mitsubishi Electric vindt u standaard een energielabel dat geldt voor de single split opstelling. Dat wil zeggen: 1 binnenunit aangesloten op 1 buitenunit conform de typenummers op het label.
Heeft u echter een Multi Split systeem (meerdere binnenunits op 1 buitenunit) dan geldt het label dat u bij de binnenunit treft niet. U kunt de installateur vragen om een label voor uw systeem te berekenen.
Voorbeeld energielabel

energielabel